5 mil euro pentru regenerarea urbana a cartierului Pictor Rosenthal

5 mil euro pentru regenerarea urbana a cartierului Pictor Rosenthal

Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, a semnat, contractul de lucrări pentru proiectul de investiții“Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiești – Cartier Pictor Rosenthal”, cod SMIS 128190. Contractul respectiv a fost încheiat cu Asocierea S.C.Vialis Engineering S.A. - S.C. Lendlease S.R.L., prin lider de asociere S.C.Vialis Engineering S.A., obiectul acestuia fiind - Lucrăride execuție pentru obiectivul de investițiiamintit. Prețul contractului este de 21.254.221,66lei, la care se adaugă TVA,iar durata de execuție a lucrărilor este de 16 luni. Reamintim că, proiectul “Regenerare urbană în zona marginalizată a Municipiului Ploiești – Cartier Pictor Rosenthal”se derulează în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 4. Prin implementarea acestui proiect amplu se va realiza oîmbunătățire a factorilor de mediu și a condițiilor de viață în zona Pictor Rosenthal, prin amenajarea unui loc de joacă pentru copii, pe amplasamentul din strada Aleea Berceni, nr. 2A, care va permite înfrumusețarea aspectului urbanistic al cartierului. Amenajare locului de joacă se va realiza pe o suprafață de 634 mp,acesta urmând să fie destinat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 - 14 ani, inclusiv minorilor cu dizabilități. Totodată, prin derularea acestei investiții majore se va asiguradezvoltarea comunitarăși regenerarea fizică și economică a cartierului Pictor Rosenthal, printr-o serie deintervenții asupra străzilor, respectiv:
    lucrări de reabilitare/modernizare străzi, alei, parcări -  prin asfaltare platforme carosabile, amenajarea trotuarelor, crearea de locuri de parcare publice și pentru riverani, amenajare piste de biciclete, marcare și semnalizare;
    rețele de apă și canalizare - reabilitarea,modernizarea sau construirea (extinderea) rețelelor de utilități urbane (alimentare cu apă, canalizare);
    lucrări instalații electrice –modernizare iluminat exterior rutier, prin înlocuirea corpurilor de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări în vapori de sodiu de înaltă presiune, cu corpuri de iluminat eficiente energetic, echipate cu module cu leduri, alimentarea electrică a sistemului de automatizare și control al sistemului de irigații, canalizațiecurenți slabi;
    modernizarea și construirea stațiilor de așteptare călători - stații moderne, dotate cu bancă, pubelă, panou afișaj orar mijloc de transport, cu conformare antivandalism.
    realizare spații verzi și construire sistem de irigații – implementare sistem de irigații automatizat pentru spațiile verzi, respectiv se vor crea opt spații verzi aferente străzii Mircea cel Bătrân și două spații verzi aferente străzii Pictor Rosenthal;
    amenajare peisagistică urbană, prin plantare de arbori pentru umbră, amenajare zone floricole, cu arbuști sau ierburi decorative;
    dotări și echipamente.
“Demarăm astăzi un proiect important de investiții, care va permite dezvoltarea zonei marginalizate a Ploieștiului – cartierulPictor Rosenthal. Ploieștenii din aceastăzonă se vorbucura,peviitor, de unconfort urban crescutșiserviciipubliceîmbunătățite.
ContinuămsămodernizămPloieștiulprinproiecteinvestiționalemajore!”,a declarat primarul Andrei Volosevici, în contextul semnării contractului de lucrări de investiții amintit.


Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework