capsula timpului - Cum era la bazinul Vega in anii 70

capsula timpului - Cum era la bazinul Vega in anii 70

Sub titlul "Activităţi de masă pentru copii şi tineret în plină iarnă la bazinele de inot ploieştene", ziarul comunist Scânteia relata in 1973 despre deschiderea bazinului Vega din Ploiești. Sute de copii învățau aici să înoate, făcând orele de sport in apă, nu pe terenul de sport, fără ca părinții să chelstuiască vreun leu. Astăzi, când la bazinul Vega nu se poate înota decât pentru 10 lei ora, iar cursurile de înot costă mult mai mult, lectura acestui articol din 1973 poate părea interesantă.

---------------

"In toamnă consemnam la această rubrică faptul că în România s-a construit şi s-a dat in folosinţă 1ncă un bazin de Inot acoperit destinat şcolarilor de vîrstă mică. Zilele acestea, când termometrul arată citeva grade sub zero, arn poposit la centrul de înot al oraşului petrolist. Deşi era o oră tnatinală, şi în bazinul mare şi în cel nou, ceva mai mic, am găsit o activitate intensă. Zeci de copii de vîrstă preşcolară de la grădinitele 28 şi 49 şi elevi de la Şcoala generală nr. 25 din cartierul de nord al municipiului, sub supravegherea atentă a profesorilor şi instructorilor, inotau sau invăţau să inoate. Aici, la fata locului, ne-am reîntîlnit cu plăcere cu soţii Anca și Mihai Mitrofan, care, cu ani în urmă, puneau bazele unei pepiniere in ramură la Ploieşti.

- Atunci, la început, dacă ne amintim bine aveati in pregătire 30 de copii de virstă şcolară. Acum câti sint ?

- Acum, ne răspunde zimbind antrenorul coordonator Mihai Mitrofan, sint peste 500 de copii care practică consecvent natatia. Ploiestiul, datorită unei activitati tenace, a devenit un centru de pregătire sportivă In această ramură. Şi ne bucurăm cu atit mai mult cu cit dintre copiii ploieşteni s-au distins citeva veritabile talente pentru sportul de performantă, care deja au in palmaresul lor medalii şi titluri ciştigate la concursuri nationale şi internaţionale. Aş da numai cîteva nume: Irinel şi Cătălina Pănulescu, Flavius Vişan. Cornelia Hoţescu, Valeria Vlăsceanu, Dragoş Aldea.

- Vorbiţi-ne despre preocuparea pentru a determina cît mai multi copii de vîrstă preşcolară şi elevi de la clasele mici să inveţe şi să practice inotul, acest sport complex de sănătate Si vigoare.

- Clubul „Petrolul" din localitate are meritul de a fi asigurat baza materială. Cu sprijinul organelor lo-cale, s-a construit, după cum ştiti, bazinul mare acoperit. S-a dus apoi o muncă de atragere a părinţilor, de a-i convinge in primul rind pe ei de frumuseţea şi calităţile natatlei. Foarte mult am fost sprijiniţi noi, instructorii, de unele cadre didactice. Mai ales in ultima vreme am simţit ajutorul invăţătoarelor Maria Anghel, Ecaterina Savu, Aurora Munteanu, Maria Chiribeş de la clasele I ale Şcolii nr. 25. Astfel, incetul cu încetul, am ajuns ca bazinele noastre să devină neincăpătoare Numai la centrul de iniţiere, cei trei instructori au zilnic, in afară de şcolari, circa 150 de copii între 4 şi 6 ani, care vin aici Insoţiţi de părinţii lor. Aceştia sunt tare bucuroşi văzind cit de bine se simt copiii in bazin şi cât de frumos se dezvoltă. Acum, nouă clase, de la clasa I la a IV-a, comasate la şcoala generală amintită mai sus, au Inceput să practice inotul de la deschiderea cursurilor. Orele de edueaţie fizică se fac în incinta bazinelor. Sunt create aici condiţii bune pentru cei 280 de elevi care, timp de patru ore săptămînal, îşi petrec timpul în sala de gimnastică, la diferite aparate, şi în bazinul de Inot. Cu ei se află profesori de educaţie fizică (cu specialitatea natatie), precum şi învătătoarele. De grupul in care intră copiii selecţionaţi pentru performanţă se ocupă instructorii veterani: soţii Mitrofan şi Toma Miritescu. Ce dovedesc aceste citeva luni de experiment? Aflăm chiar din recenta plenară a consiliului judetean de educatie fizică şi sport că încă de pe acum rezultatele sint deosebit de promiţătoare. S-a dovedit prin teste că elevii înotători sint vigurosi, iar in clasă gîndirea lor este vioaie, rapidă. Din consfătuirile cu părintii a reieşit, de asemenea, faptul că micii iubitori ai natatiei au căpătat trăsături mai dezinvolte, mai multă indrăzneală şi optimism.

La plecarea din mijlocul micilor şi gălăgioşilor inotători de la grădiniţă l-am intrebat pe Mihai Mitrofan dacă are si vreo doieantă. „Da" a răspuns el, aş dori ca organizatia de pionieri municipală şi cea judeteană să fie mai aproape de activitatea noastră, să ne sprijine prin insuflarea la copii, si prin ei şi la părinti, a dragostei fată de această ramură sportivă natatia". (Constantin CAPRARU, corespondentul „Scinteia" la Ploiesti)".

articol susținut de Capsula Timpului

Go to top
JSN Time 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework